Ridders

 

Ridders

 

Peter is onze Coustillier.

 

Hij staat de Homme d’armes bij in de strijd en strijd na genoeg op dezelfde wijze ook al is hij lichter bewapend.

Uit de naam komt wederom een spiegeling naar de ordonnanties van Karel de stoute naar voren.

De Coustellier is vernoemd naar de Coustel een lang dun zwaardde bijzonder geschikt is om mee te steken in de zwakke plekken van het harnas. Het is opvallend dat dit zwaard niet gedragen word door de Coustilliers van Karel de stoute. Het is mogelijk een verwijzing naar hun rol op het slagveld als lichte cavalerie.

 

Ad is onze Culevrinier.

 

Een ander woord hiervoor is handkanonnier of haakbusschutter.

Sinds de introductie van buskruit wapens op het slagveld is het gebruik hiervan in de bourgondische landen met beide handen aangegrepen. De bourgondische kanonniers staan dan ook in hoge achting op alle slagvelden in Europa.

 

Michiel is onze boogschutter.

 

Vooral de Engelse staan bekend om hun boogschutters. Maar door hun successen in de honderdjarige oorlog en hun nauwe handels en diplomatieke  relaties met de bourgondische landen komen boogschutters ook hier steeds meer voor.

Karel de stoute besteed in zijn militaire ordonnanties ook veel aandacht aan de boogschutter.

 

Adriaan is onze Piekennier.

 

De piekenniers uit de Vlaamse steden genieten een aanzienlijke reputatie. Deze reputatie ontlenen zij deels aan hun succes tijdens de Guldensporenslag slag.

Maar omdat een enkele piekennier geen effectieve soldaat is heeft Adriaan zijn piek verruild voor een gleve.

 

Rens is onze ridder.

 

Ondank dat Rens uit de adelstand ontheven is, is hij nog wel een ridder. En als ridder heeft hij recht op een schildknaap.

Nu word deze rol vervuld door Leon.

Deze jonge man word als schildknaap opgeleid tot strijder en staat zijn homme d’armes terzijde op het slagveld. Als hij zijn taken goed vervult en de veldslagen overleeft zal hij misschien ooit zelf Homme d’armes worden. Of als hij erg veel faam weet te winnen tot ridder geslagen worden.

 

De page.

 

De page vervult een ondersteunende rol voor de krijgslieden. hij helpt met het onderhouden van de wapens en wapenrustingen en helpt ze met het aantrekken van voornoemde spullen. Deze taak wordt vervuld door Tristan.

 

Meer achtergrondinformatie over de Ridders.

 

Hommes d’armes.

Dit is de franse benaming voor een strijder die in , bijna, volledig harnas het slagveld al dan niet te paard betreed. Dit hoeven niet langer ridders te zijn. Dit kunnen gewone burgers zijn die de uitrusting kunnen betalen om die rol te vervullen.

Een ridder is iemand die tot de adelstand verheven is een Hommes d’armes of man at arms, kan ook iemand in het gevolg zijn van een adellijk persoon.

 

Kemphaan.

Een kemphaan of kampioen zoals het tegenwoordig heet is een persoon die civile duels vecht in ruil voor geld. de civile duels zijn in 1450 niet heel gebruikelijk meer in de bourgondische Nederlanden maar kwamen nog wel voor. Philips de Goede heeft zelf Humphrey van Gloucester uitgedaagd om het geschil rondom de landen van Jacoba van beieren te beslechten. Beide heren zijn voor dit duel in training gegaan maar het heeft nooit plaats gevonden.

De kemphaan die mee reist in ons verbond is nog geen meester maar slechts een gezel of vrijvechter. Een gezel is iemand die in zijn opleiding het niveau bereikt heeft waarbij hij bij andere meesters in de leer moet gaan om op die manier zijn kunsten te verbeteren. Om in zijn levensonderhoud te voorzien vecht hij al wel duels. Dit zijn duels die gevochten worden tot de dood en zijn bedoeld om geschillen tussen twee mensen te beslechten.

Als een van de partijen in staat is om een profesional in te huren voor zo een gevecht trekt de tegenstander zich vaak terug. Zo is een kemphaan duur om in te huren omdat hij letterlijk zijn leven in de waagschaal stelt. Dus men moet rijk zijn om er een in te kunnen huren. De grootste heren hadden vaak een Kemphaan of kampioen in vaste dienst.

 

free lancer / serjeant d’armes / soldenier.

De term free lance komt direct van de term vrije lans. Een lans is een organisatie structuur binnen middeleeuwse legers. Een vrije lance is dus een groep samenwerkende soldaten die te huur zijn.

De moderne term soldaat komt van de middeleeuwse term soldenier wat afkomstig is van het franse woord soldes, wat loon betekent. Een soldenier is dus iemand die vecht voor geld. Deze mensen worden ook wel huurlingen genoemd. Dit zijn dus mensen die te huur zijn en daardoor vaak rondtrekken opzoek naar een volgende werknemer. De duur van het emplooi is vaak een seizoen of een campagne.