Achtergrondinformatie

Uitoefening Middeleeuwse beroepen

Onze vereniging is opvallend door de aanwezigheid van een groot aantal beoefenaars van middeleeuwse beroepen. Zij voeren hun werkzaamheden uit op de diverse evenementen waarop wij als groep aanwezig zijn. Deze beroepen zijn vaak het resultaat van jarenlang onderzoek en oefening.

 

Ieder beroep bestaat uit handwerk, waarbij de mate van vaardigheid de kwaliteit van het eindproduct bepaalt. Wij streven naar kwalitatieve eindproducten die gelijkwaardig zijn aan die uit de 15e eeuw.

Wij weten dat vakmanschap in de Middeleeuwen hoog gewaardeerd werd.

De reizigers van het verbond hebben allen een eigen specialisme. Iedereen laat gedurende de dag zijn vaardigheden zien en kan daar aan het publiek uitleg over geven.

Tot onze groep behoren o.a.:

 • Pottenbakster
 • Mandenvlechtster
 • Kleermaaksters
 • Spinsters
 • Boogschutters
 • Zwaardvechters
 • Kaarsenmakers
 • Verhalenverteller
 • Viltster/Hoedenmaakster
 • Pottenbakster
 • Houtdraaier

 

Publiek centraal

Bij het Verbond staat het publiek voor een belangrijk deel centraal. Zij zijn welkom in ons kamp en mogen overal vrij rondkijken. Zij krijgen enthousiast uitleg van de leden over waar zij mee bezig zijn en vragen worden beantwoord. De verhalenverteller zingt een lied, draagt een gedicht voor of vertelt een opmerkelijk verhaal.

Maar het publiek, groot en klein, kan vaak ook zelf meedoen. Het kan ervaren hoe het is om dingen op zijn “middeleeuws” te doen. Zo is er vaak de gelegenheid om zelf met een ganzenveer te schrijven, miniatuur te schilderen, kaarsen te maken en boog te schieten. Al snel wordt dan duidelijk dat dingen soms makkelijker, maar heel vaak ook moeilijker zijn dan het lijkt. Even je zelfgemaakte kaars te lang in de kaarsenbak en je bent “hem” weer kwijt. En schieten met een middeleeuwse boog is wel even iets anders dan een moderne.

Onze wapenmeester geeft uitleg bij zijn uitrusting en toont het publiek middeleeuwse vechttechnieken.  Bij de pottenbakster kunnen kinderen ter plaatse gedraaide potjes met hun naam krijgen.

Tussen dat alles door worden de voorbereidingen voor het avondeten gedaan. Het koken op houtvuur, met historische ingrediënten naar middeleeuws recept, duurt vaak een halve dag. En als het regent soms langer

Kortom  bij het Verbond van Christophorus altijd is de hele dag door wat te zien en te beleven.

 

Re-enactment of levende geschiedenis

Het Verbond van Christophorus houdt zich bezig met re-enactment of levende geschiedenis. Dit is het uitbeelden en herbeleven van de geschiedenis. In ons geval is dit de periode 1450-1480; de late Middeleeuwen.

Het doel van onze vereniging is om door middel van levende geschiedenis de late Middeleeuwen op een leuke en spannende manier over te brengen. Om dat te bereiken streven we naar een zo waarheidsgetrouwe reconstructie van deze periode als mogelijk is. Tijdens evenementen leven we als echte middeleeuwers. Alle kleding, gebruiksvoorwerpen en materialen in het kamp zijn replica’s die gemaakt zijn naar middeleeuwse voorbeelden.

 

Kampementen

Op veel evenementen wordt een tentenkamp opgeslagen waar wij ook overnachten. Wij maken gebruik van nagemaakte Middeleeuwse tenten. De leden slapen op stro, en houden zich ‘s nachts warm met schapenvachten en wollen dekens.

 

Voor het aardewerk, borden, bekers en kookpotten gebruiken we het vakmanschap van onze eigen pottenbakster. Zij heeft zich bekwaamd in het maken van replica´s van archeologische vondsten. Zij produceert specifiek Hollands aardewerk zoals dat gevonden is in verschillende Nederlandse steden Maar ook import steengoed. Haar werk is haast niet van origineel te onderscheiden en gewild bij re-enactors in binnen en buitenland. Zelfs in musea is haar werk terug te vinden.

Kookpotten en pannen worden handgesmeed door een smid. Hetzelfde geldt voor de wapens die men draagt. Er zijn een paar goede wapensmeden te vinden in Europa.

 

De wapens die we gebruiken zijn niet scherp. Dit is om te voorkomen dat men elkaar tijdens gevechtsdemonstraties verwondt. Messen die gebruikt worden tijdens de maaltijd zijn wel scherp. In de Middeleeuwen had iedereen zijn eigen mes bij zich. Boogschutters gebruiken tijdens reconstructies van veldslagen “bluns”, dit zijn pijlen met rubberen punten om te voorkomen dat er echte slachtoffers vallen.

 

De dagelijkse maaltijd wordt bereid op open vuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ijzeren en aardewerken kookpotten. Iedere reiziger beschikt over een eigen (houten) nap, beker, lepel en mes waarmee gegeten en gedronken wordt. De Middeleeuwse keuken verschilt veel van de hedendaagse keuken. Veel groenten en aardappelen waren nog niet in Europa bekend. Men at over het algemeen veel granen, bonen en brood aangevuld met zo nu en dan vlees en groenten die  in het seizoen voorhanden waren zoals knollen en prei.

 

Het publiek krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen en om dingen uit te proberen en te leren. Het verbond streeft ernaar om het publiek zoveel mogelijk bij de activiteiten in het kamp te betrekken.

 

Authenticiteit

Hoewel we streven naar een zo authentiek mogelijke herbeleving van de geschiedenis, zijn wij ons ervan bewust dat we nooit alles weten. Hoe meer we weten hoe beter we het leven in de late Middeleeuwen kunnen laten zien. Buiten de evenementen zijn de leden van de vereniging voortdurend bezig onderzoek te doen naar de diverse facetten van het Middeleeuwse leven. Dit kan door middel van literatuuronderzoek maar ook door te experimenteren met diverse gebruiken.

Variatie in de materialen is belangrijk. Zo zou het heel vreemd zijn als iedereen dezelfde lepels, bekers, bordjes of schoenen had.

 

Evenementen

Middeleeuwse kampementen vinden meestal plaats rond kastelen, in dorpen of steden die hun eeuwfeest vieren, of tijdens evenementen waar historische veldslagen nagespeeld worden.

Een kampement kan ook sfeerverhogend werken op een braderie of een country fair.

 

Naast de tentenkampen verlenen we ook onze medewerking aan tal van andere projecten zoals voor  culturele instellingen; musea of bibliotheken. Tevens werken we mee aan mediaprojecten. We geven demonstraties, workshops en worden regelmatig gevraagd om advies te geven op het gebied van het dagelijks leven in de 15e eeuw.

 

Kortom, “Het Verbond van Christophorus” is een veelzijdige middeleeuwse groep die op veel terreinen inzetbaar is, om uw evenement of project tot een succes te maken. Indien u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt hebben, neemt dan contact met ons op: